Utylizacja azbestu/eternitu w gminie Stronie Śląskie

Burmistrz Stronia Śląskiego informuje, iż gmina przyjmuje wnioski na utylizację azbestu/eternitu do 30 kwietnia 2022 r.
Wniosek powinien zawierać:

  • dane właściciela nieruchomości,
  • adres nieruchomości z której ma być odebrany lub demontowany azbest/eternit,
  • nr. tel oraz szacunkową ilość podaną w m2.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej  pod nr telefonu: 74 811 77 20.

22.02.2022
powrót