Jacek Rybczyński

     Rodzina Państwa Rybczyńskich przeprowadziła się do Starej Morawy w 1978 r., gdzie zakupiła podupadający w ruinę, zabytkowy wapiennik „Łaskawy Kamień”. Od tego też roku rodzina Państwa Rybczyńskich rekonstruuje obiekt przywracając jego pierwotną architektoniczną formę. Ponadto aby stworzyć warunki dla swojej twórczości Państwo Rybczyńscy dobudowali na pozostałościach fundamentów i murów Wapiennika część mieszkalną i atelier.  

     W Wapienniku „Łaskawy Kamień” prof. Jacek Rybczyński stworzył enklawę spotkań artystów plastyków, literatów, muzyków i naukowców z Europy i świata. W Wapienniku spotkać można było znane polskie i światowe osobistości. Wapiennik w trakcie swej ponad ćwierćwiekowej działalności organizował cykle plenerów graficznych, wystaw plastycznych.


 

     W odrestaurowanym starym wapienniku z końca XIX w. działa autorska galeria artystyczna prof. Jacka Rybczyńskiego i jego rodziny. Oprócz własnych prac graficznych i malarskich, gospodarze prezentują także okazjonalne wystawy zaproszonych gości. Od czasu do czasu organizowane są sympozja, kursy, koncerty i inne wydarzenia artystyczne.

     Zasługi Pana Jacka Rybczyńskiego na rzecz Gminy Stronie Śląskie są ogromne. Prezentacja jego osoby doskonale pokazuje jakie zasługi wniósł w Gminę Stronie Śląskie, rekomendując ją zarówno na szczeblu lokalnym jak i międzynarodowym. Za sprawą działalności Pana Jacka Rybczyńskiego nastąpił znaczny rozwój w kierunku sztuki i kultury.

     Wobec powyższego zasadnym było nadanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie prof. Jackowi Rybczyńskiemu.

    Więcej o Wapienniku "Łaskawy Kamień" i działalności Państwa Rybczyńskich na: www.wapiennik.art. Więcej o pracy i działalności prof. Jacka Rybczyńskiego: kliknij tutaj

P6145943.jpeg