Gmina Stronie Śląskie na V miejscu w Rankingu Gmin i Powiatów 2021

Zwycięzcy oraz mistrzowie Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2021. 

Po raz kolejny Jury Konkursu organizowanego przez Związek Powiatów Polskich wybrało najlepsze, najbardziej rozwojowe samorządy. Miasto Stronie Śląskie zajęło piąte miejsce w swojej kategorii: gminy miejskie i miejsko-wiejskie.

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów to bezpłatny i dobrowolny konkurs prowadzony przez Związek Powiatów Polskich. Laureaci typowani są w 6 kategoriach: 

 • powiaty do 60 tys. mieszkańców,
 • powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców, 
 • powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców, 
 • miasta na prawach powiatu,
 • gminy miejskie i miejsko-wiejskie,
 • gminy wiejskie. 

Oceniając JST, eksperci ZPP przyznają punkty w ramach wielu kryteriów ujętych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak:

 1. działania proinwestycyjne i prorozwojowe,
 2. rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego,
 3. rozwój społeczeństwa informacyjnego,
 4. rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
 5. umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 6. promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 7. wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej,
 8. promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych,
 9. współpraca krajowa i międzynarodowa,
 10. działania promocyjne.

Kolejność na liście wyróżnionych uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz od realizowanych działań. Ranking jest aktualizowany na bieżąco przez ekspertów w trybie online i trwa przez cały rok.

ZPP Poster.png