Przedszkole Miejskie w Stroniu Śląskim - REKTUTACJA na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Rodzice!
Przedszkole Miejskie w Stroniu Śląskim informuje, iż rusza rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

1. Rekrutacja na rok szk. 2022/2023 dzieci już chodzących do przedszkola odbywa się na podstawie „Deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej”. Deklarację można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej: www.przedszkole-stronie.pl Należy ją złożyć do 28.02.2022 r. w biurze PM.

2. Postępowanie rekrutacyjne ,,nowych” dzieci odbywa się na podstawie ,,Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola” wraz z załącznikami. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobierać z sekretariatu lub ze strony internetowej; https://przedszkole-stronie.pl i składać w terminie; od 01.03.2022 do 25.03.2022 r. w biurze PM.

Więcej szczegółów: https://przedszkole-stronie.pl

gsbs22.png

17.02.2022
powrót