Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dotyczących prowadzenia działań aktywizujących dolnośląskich seniorów w 2022 r.

56e40b2ddc.jpeg

Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 4865/VI/22 z dnia  1 lutego 2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dotyczących prowadzenia działań aktywizujących dolnośląskich seniorów w 2022 r.

Link do ogłoszenia konkursowego w BIPie: https://bip.dolnyslask.pl/a,124137,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-dotyczacych-prowadzenia-dzialan-aktywizujacych.html;

Link do elektronicznego składania ofert w Generatorze eNGO: https://dolnoslaskie.engo.org.pl/konkursy/53.

Oferty należy składać od 3 do 23 lutego 2022 r.

Wszelkie pytania dotyczące zapisów ogłoszenia konkursowego proszę kierować do:

  1. Pani Iwony Łyp tel.: 71/ 770-41-88, e-mail: ;
  2. Pani Renaty Pędziwiater tel.: 71/ 770-40-78, e-mail: .

 

źródło: https://umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/konkursy-dla-organzacji-pozarzadowych/konkursy-oglaszane-przez-dzial-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-dotyczacych-prowadzenia-dzialan-aktywizuj-1/
Uchwała nr 4865/VI/22 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia  1 lutego 2022 r.
Załącznik nr 1 do uchwały - ogłoszenie konkursowe
Załącznik nr 2 do uchwały - oświadczenie oferenta o rozliczeniu środków publicznych pozyskanych na realizację zadań/projektów w ostatnich 2 latach
Klauzula informacyjna
Uchwała nr 4865/VI/22 – wersja dla osób ze szczególnymi potrzebami
Zał. nr 1 do uchwały nr 4865/VI/22 – wersja dla osób ze szczególnymi potrzebami
Zał. nr 2 do uchwały 4865/VI/22 – wersja dla osób ze szczególnymi potrzebami
Klauzula informacyjna – dla osób ze szczególnymi potrzebami
Generator eNGO
10.02.2022
powrót