Świadczenie wychowawcze 500+

Świadczenie wychowawcze 500+

Świadczenie wychowawcze otrzymasz na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Świadczenie 500+ przysługuje niezależnie od Twoich dochodów. Od 2022 r. ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie 500+. Wniosek możesz złożyć tylko elektronicznie.

Więcej informacji, tutaj: Świadczenie wychowawcze 500+

01.02.2022
powrót