Informacje związane z przekroczeniem stężenia dobowego PM10 w roku 2021

Poniżej treści komunikatów o przekroczeniu stężenia dobowego pyłu PM10:

PDF18 Powiadomienie PM10_Przekroczenie_alarmowego i ryzyko dalszych przekroczeń_2021.12.28.pdf (187,71KB)
PDF17 powiadomienie pm10_przekroczenie_alarmowego i ryzyko dalszych przekroczeń_2021-12.27.pdf (187,50KB)
PDF16 powiadomienie pm10_przekroczenie poziomu informowania w nowej rudzie i ryzyku dalszych przekroczeń_2021-12-23.docx.pdf (200,91KB)
PDF15 powiadomienie pm10_przekroczenie_alarmowego i ryzyko dalszych przekroczeń_2021-12.14.pdf (503,70KB)
PDF14 powiadomienie pm10_przekroczenie poziomu alarmowego i ryzyko dalszych przekroczeń_2021-12_13.pdf (851,26KB)
PDF13 powiadomienie pm10_ryzyko przekroczeń poz_informowania_2021-11-16.pdf (373,94KB)
PDF12 powiadomienie pm10_ryzyko przekroczeń poz_informowania_2021-11-15.pdf (551,91KB)
PDF11 Powiadomienie PM10_ryzyko przekroczeń poz_informowania_2021-11-12.pdf (352,25KB)
PDF10 Powiadomienie PM10_Przekroczenie poz_ informowania pow_NR i Kostrza_2021-03-26.pdf (407,13KB)
PDF09 powiadomienie pm10_przekroczenie poz_ informowania i ryzyko przekr_ poz_ alarmowego_2021-03-10.pdf (245,92KB)
PDF08 powiadomienie pm10_przekroczenie poziomu informowania i ryzyko przekroczenia poziomu informowania_2021-02-26.pdf (380,77KB)
PDF07 powiadomienie pm10_przekroczenie poziomu alarmowego i ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego_2021-02-25.pdf (750,42KB)
PDF06 powiadomienie pm10_przekroczenie poziomu informowania i ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego_2021-02-24.pdf (567,70KB)
PDF05 powiadomienie pm10_przekroczenie poziomu alarmowego i ryzyk dalszych przekroczeń 23 i 24.02.pdf (585,18KB)
PDF04 Powiadomienie PM10_Przekroczenie inform_N.Ruda_i ryzyko dalszych przekroczeń 2021-02-20.pdf (535,29KB)
PDF03 powiadomienie pm10_ryzyko przekroczenia inform_2021-02-10 i 11.02.pdf (926,69KB)
PDF02 powiadomienie pm10_ryzyko przekroczenia inform_2021-02-09.pdf (965,59KB)
PDF01 Powiadomienie PM10_Przekroczenie_alarmowego i ryzyko dalszych przekroczeń_2021-02-01.pdf (526,84KB)