Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim.

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim - pok. nr 15 lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej” w terminie do dnia 4 lutego 2022 roku do godziny 15:00.

Więcej szczegółów: http://bip.stronie.dolnyslask.pl/dokument,iddok,3759,idmp,30,r,r

24.01.2022
powrót