Ankieta piece

Burmistrz Stronia Śląskiego, informuje iż Gmina Stronie Śląskie wraz z grupą gmin z terenu byłego województwa wałbrzyskiego, we współpracy z Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy postanawia uruchomić program pod nazwą Sub-Regionalny Program Modernizacji Budynków. Finansowanie programu ma zapewnić między innymi Fundusz Sprawiedliwej Transformacji z kwotą blisko 2,5 mld zł, który będzie dostępny już w 2022 roku dla wybranych gmin i powiatów na Dolnym Śląsku. W związku z powyższym zapraszam do wypełnienia ankiety, która ma na celu ustalić Państwa potrzeby w zakresie modernizacji źródeł grzewczych i budynków. Druki ankiet i deklaracje dostępne są poniżej oraz na portalu https://dobrebudynki.pl/ i w wersji papierowej w biurze obsługi interesanta w Urzędzie miejskim w Stroniu Śląskim (pokój nr 15)
Wypełnione ankiety należy dostarczyć w terminie do 15 lutego 2022 r.

PDFankieta_jednorodzinna obszar miejski.pdf (907,43KB)
PDFankieta_jednorodzinna obszar wiejski.pdf (907,44KB)
PDFankieta_wielorodzinna obszar miejski.pdf (661,33KB)
PDFankieta_wielorodzinna obszar wiejski.pdf (661,34KB)
DOCKLAUZULA RODO.doc (28,50KB)