Dyżury aptek na 2022 rok

Aktualne dyżury aptek wraz ze zmianami znajdują się na poniższej stronie Starostwa Powiatowego w Kłodzku:

https://powiat.klodzko.pl/61/14/dyzury-aptek.html

04.01.2022
powrót