8,5 mln zł dotacji z Unii Europejskiej na kanalizację

Około tysiąca mieszkańców Stronia Śląskiego i Kletna zostanie podłączonych do kanalizacji sanitarnej. Budowę 12 km sieci umożliwi blisko 8,5 mln zł dotacji z Unii Europejskiej. W Stroniu sieć powstanie na osiedlu Morawka przy ulicach: Kościuszki, Morawka, Świerczewskiego i Nowotki. Prawie 800 mieszkańców z ulicy Sudeckiej zyska także 2,4 km sieci wodociągowej. Potwierdzenie finansowego wparcia z Programu Infrastruktura i Środowisko (POiŚ) na nowe inwestycje przekazał prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Aleksander Marek Skorupa. Dokument odebrał burmistrz Stronia Śląskiego Zbigniew Łopusiewicz. Wartość całego zadania to ponad 14,7 mln zł. Uczestnikiem spotkania był także Jerzy Ignaszak, zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.

Źródło informacji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

FOŚ.png

10.07.2014
powrót