Sprawdź, do kogo zgłosić się w sprawie odśnieżania lub remontu drogi znajdującej się na terenie gminy Stroie Śląskie

Drogi na terenie Gminy Stronie Śląskie, jeśli nie znajdują się w obrębie terenu prywatnego, zarządzane są przez jeden z trzech podmiotów:

 

1. DROGI WOJEWÓDZKIE
(Oznaczono kolorem czarnym)

392 (Kłodzko-Stronie Śląskie - Sienna)

 

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław

Tel. 71 39 17 100, 101, 102

Dyspozytura :

tel. 74 814 65 97,

www.dsdik.wroc.pl


2. DROGI POWIATOWE

( Oznaczono kolorem czerwonym)

1. 3229D Stronie Śląskie – Bielice

2. 3254D Stronie Śląskie – Młynowiec

3. 3255D Bolesławów – Kamienica

4. 3256S Stara Morawa -  Kletno

5. 3230D Stronie Śląskie – Nowa Morwa (Granica Państwa) z dniem 01.01.2021 r. zmiana droga powiatowej na

 • Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku
 • ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko
 • tel. 74 868 01 80

Zarząd Dróg Powiatowych Obwód Drogowy nr 2 – Bystrzyca Kłodzku

 • tel. 74 811 19 23
 • www.zdp.bip.klodzko.pl

3. DROGI GMINNE  
(
Oznaczono kolorem fioletowym)

 • Bielice, Nowy Gierałtów –  Tadeusz Konowalczuk
 • Stary Gierałtów, część Goszowa –  Krzysztof Soboń
 • Nowa Morawa, Stara Morawa, Kletno, Młynowiec, Bolesławów, Kamienica –  Darek Gulij
 • Sienna, Janowa Góra –  Piotr Pajor
 • Stronie Śląskie Wieś –  Józef Pajor
 • Stronie Śląskie Miasto, Strachocin, część Goszowa oraz doga gminna do granicy państwa Nowa Morawa  - Zakład Komunalny  Janusz Lignarski


W pierwszej kolejności konieczność odśnieżenia drogi gminnej
należy zgłosić sołtysom:

 • Tomasz Kudła, Kletno 7C, tel. 604 106 854
 • Jan Kluza, Goszów 23, tel. 607 245 253
 • Monika Kardynał - Makselan, Bolesławów 22, tel. 516 391 952
 • Krzysztof Soboń, Stary Gierałtów 23, tel. 794 964 922
 • Krystyna Brzezicka, Strachocin 48/1, tel. 691 816 479
 • Marzena Stołypko, Stara Morawa 9, tel. 784 907 123
 • Zbigniew Draus, Nowy Gierałtów 20, tel. 74 814 29 63
 • Czesława Piechnik, Stronie Wieś 48, tel. 663 388 392
 • Irena Foremnik, Kamienica 13, tel. 695 582 852

W przypadku braku kontaktu z zarządcą drogi lub sołtysem i złożenia reklamacji na pracę zarządcy/współpracę z sołtysem, prosimy o kontakt do:
Referatu Gospodarki Przestrzennej

 • Budynek Urzędu Gminy przy ul. Kościuszki 55, pok. nr 8
 • Kierownik Referatu: Lech Sadowski, tel. 74 811 77 14
 • Specjalista ds. Inwestycji i Gospodarki Komunalnej: Krzysztof Bugajski, tel. 74 811 77 20        

4. DROGI KRAJOWE
Poza terenem Gminy Stronie Śląskie znajduje się także droga krajowa nr 8, od przejścia granicznego Kudowa Zdrój – Budzisk.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00 - 874 Warszawa
tel. 22 375 88 88
informacja drogowa 19 111
www.gddkia.gov.pl

DROGI - odśnieżanie naprawa.png

28.12.2021
powrót