Ruszyła II edycja konkursu „Szkoła z klimatem” – główna nagroda to 100 tys. zł

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił rozpoczęcie drugiej edycji konkursu dla szkół miejskich „Szkoła z klimatem”. Zwycięska placówka otrzyma nagrodę w wysokości 100 tys. zł.

Celem konkursu jest uświadamianie, czym są zmiany klimatyczne, jakie stwarzają zagrożenia oraz w jaki sposób można te zmiany łagodzić. Zadaniem szkolnych zespołów projektowych jest stworzenie Mini Planu Adaptacji do Zmian Klimatycznych dla swojej szkoły i jej najbliższego otoczenia. W poprzedniej edycji konkursu zgłaszano takie działania jak łąki kwietne, zielone ściany i dachy, gromadzenie i zagospodarowanie deszczówki, domki dla owadów, ścieżki rowerowe i wiele innych.

Zwycięska szkoła otrzyma nagrodę w wysokości 100 tys. zł. Nagroda za zajęcie drugiego miejsca to 50 tys. zł, zaś trzecie miejsce zostanie nagrodzone kwotą 25 tys. zł. Przewidziano również pięć wyróżnień – każde w wysokości 5 tys. zł. Środki będą mogły zostać wykorzystane na realizację pomysłów w całości lub części oraz na działania edukacyjne dotyczące zmian klimatu.

„Wierzę, że sukces ubiegłorocznej pierwszej edycji zachęci do udziału w konkursie jeszcze większe grono aktywnych, młodych ludzi, którzy chcą mieć wpływ na jakość życia w swoich małych ojczyznach. Już dziś zapraszam do udziału w konkursie. Liczę, że jury konkursu znów będzie mieć mnóstwo pracy, przy równie dobrych, co w poprzedniej edycji, projektach. A wszystko z pożytkiem dla środowiska, szkół i lokalnych społeczności” - powiedział prof. Maciej Chorowski, prezes  NFOŚiGW.

W konkursie mogą wziąć udział zespoły projektowe reprezentujące publiczne i niepubliczne miejskie szkoły ponadpodstawowe z terenu całego kraju. Zespoły mogą liczyć maksymalnie 20 uczniów oraz nauczyciela. Placówki mogą zgłosić więcej niż jeden projekt. W pierwszej kolejności uczniowie opisują, z jakimi problemami i wyzwaniami musi się zmierzyć szkoła oraz jej najbliższe otoczenie i jakie skutki zmian klimatycznych są najbardziej dotkliwe dla jej funkcjonowania. Następnie na tej podstawie opracowują Mini Plan Adaptacji do Zmian Klimatu.

Wypełniony formularz wraz z załącznikami szkoły przesyłają na specjalny adres mailowy: szkolazklimatem@nfosigw.gov.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 24 czerwca 2022 r.

Regulamin konkursu, formularz oraz materiały edukacyjne są dostępne na TEJ STRONIE.

28.12.2021
powrót