Perły samorządu 2014

Burmistrz Stronia Śląskiego w dniu 24.06.2014 r. w Warszawie odebrał nagrodę za zajęcie I miejsca jako najlepszy włodarz w Polsce w kategorii gmin miejsko-wiejskich, oraz nagrodę za zajęcie III miejsca przez Gminę Stronie Śląskie jako naljepszego samorządu w Polsce w kategorii gmin miejsko-wiejskich.

    Organizatorem rankingu była redakcja Dziennika Gazety Prawnej, która po raz drugi rozstrzygnęła Ogólnopolski Ranking „Perły Samorządu”. Naszą ideą było wybranie najlepszego włodarza i samorządu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, do 100 tys. mieszkańców, w gminach miejsko-wiejskich i w gminach wiejskich. Ponieważ jednak okazało się, że świetnie działających samorządów jest bardzo wiele, zdecydowaliśmy się, że nagrodzimy również tych, którzy uzyskali drugie i trzecie miejsca. Z kolei najlepszym gminom, które znalazły się tuż za podium, przyznaliśmy wyróżnienia. Analogiczne zasady przyjęliśmy w stosunku do włodarzy. W rankingu wybieraliśmy miasta i gminy wyróżniające się szczególnie działalnością w zakresie inwestycji, ochrony środowiska oraz turystyki, sportu i rekreacji. Włodarze punktowali, gdy wprowadzili w urzędach udogodnienia ułatwiające kontakt z urzędnikami, nie rozdymali administracji, a także utrzymywali aktywny kontakt z mieszkańcami. Część pytań była taka, jak przed rokiem, inne wprowadziliśmy po raz pierwszy, samorządowcy musieli bowiem zmierzyć się z nowymi problemami. Oczywiście ważne było również, ile kadencji włodarz szefuje samorządowi – ponieważ mamy co cztery lata możliwość wyboru kogo innego na stanowisko szefa gminy, uznaliśmy, że tym, którzy są wybierani z kadencji na kadencję, należą się dodatkowe punkty – wszak oznacza to, że duża grupa mieszkańców jest zadowolona z ich działań. Ponieważ dostępne dane statystyczne wykorzystywane są w dziesiątkach samorządowych konkursów – nie korzystaliśmy z nich. Pokusiliśmy się o przygotowanie i rozesłanie własnych ankiet. Startujący w konkursie: gminy i włodarze odpowiadali na kilkadziesiąt pytań w nich zawartych. W sytuacjach gdy mieliśmy wątpliwości, weryfikowaliśmy odpowiedzi, a nawet zdarzyło się kilkakrotnie, że prosiliśmy o ponowne przesłanie niektórych danych. Korzystając z możliwości, jakie daje dzisiaj internet, odbywaliśmy także wirtualne podróże po urzędach i miejscowościach i choć nie przyznawaliśmy za to punktów, to niejako naocznie mogliśmy się przekonać, że dobrze wybraliśmy. Z analizy ankiet wypełnionych przez najlepszych wynika wyraźnie, że zwycięzcami mogli zostać tylko ci, którzy uzyskali dobre wyniki we wszystkich badanych przez nas dziedzinach, a ponadto przyłożyli się do starannego wypełnienia ankiety. Te gminy, które nie udzieliły odpowiedzi na wszystkie lub prawie wszystkie pytania, nie mogły liczyć na podium, a nawet na wyróżnienie. Z analizy ankiet wynikało wyraźnie, że samorządy lepiej niż w ubiegłym roku radzą sobie z obowiązkowymi zadaniami i coraz częściej decydują się na wprowadzenie nieobowiązkowych innowacji ułatwiających życie mieszkańcom, także niepełnosprawnym i posiadającym małe dzieci. I że w pozyskiwaniu środków na inwestycje duża grupa samorządów okazała się prawdziwymi mistrzami.

Info: Dziennik Gazeta Prawna.

Mapa pereł samorządu 2014 JPEGNajlepsi włodarze i najlepsze samorządy.jpeg

Prezentacja z wręczenia nagrody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.06.2014
powrót