"Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych" w Gminie Stronie Śląskie

Zapraszamy do zapoznania się opracowaną "Diagnozą lokalnych zagrożeń społecznych" w Gminie Stronie Śląskie.

Raport opiera się na wynikach badania ilościowego. Do przeprowadzenia badań wśród dorosłych mieszkańców i sprzedawców z punktów sprzedaży napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych wykorzystano metodę PAPI (ang. Paper & Pen Personal Interview). W przypadku uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli oraz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej najbardziej dogodną metodą była ankieta w formie aplikacji internetowej.


Badania ankietowe zostały przeprowadzone na przestrzeni września i października 2021 roku.

PDFDiagnoza Stronie Śląskie.pdf

13.12.2021
powrót