Usunięcie odpadów niebezpiecznych

nfosgw.jpeg

Dofinansowano ze środków Narodowego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Nazwa zadania: Usuniecie odpadów szkodliwych z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania na terenie nieruchomości przy ul. Polnej 18 A, działka nr 37/4 w Stroniu Śląskim.

 

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 1 228 280 00 zł brutto

 

Zadanie dofinansowano ze środków NFOŚiGW  formie dotacji  w kwocie 1 158 624,00 zł.