Uroczyste wręczenie Odznak Honorowych za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie

W dniu 14 czerwca 2014 roku w Parku Miejskim w Stroniu Śląskim nastąpiło uroczyste wręczenie Odznak Honorowych za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie. Odznaki wręczył Pan Ryszard Suliński Przewodniczący Rady Miejskiej Stronia Śląskiego wraz z Panem Zbigniewem Łopusiewiczem Burmistrzem Stronia Śląskiego, który przekazał również uhonorowanym dyplomy potwierdzające jej przyznanie. Odznaki Honorowe za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie otrzymali: Pan Kazimierz Drożdż, Pan Jacek Rybczyński, Pan Stanisław Anioł oraz Kapela Podwórkowa "Z ulicy Hutniczej" i Ludowy Zespół Śpiewaczy "Siekiereczki". Uroczystość nadania była chwilą podniosłą, wprowadzono poczet sztandarowy Gminy Stronie Śląskie, uhonorowanym towarzyszyły fanfary i gromkie brawa mieszkańców i gości Gminy Stronie Śląskie.