Usunięcie odpadów niebezpiecznych

wfos.jpeg

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 

Nazwa zadania: Usunięcie odpadów szkodliwych z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania na terenie nieruchomości przy ul. Polnej 18 A, działka nr 37/4 w Stroniu Śląskim.

 

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 1 228 280 00 zł brutto

 

Zadanie dofinansowano ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu w formie pożyczki w kwocie 289 656 zł.

Odnośnik ( link ) do strony Funduszu www.wfosigw.wroclaw.pl

02.12.2021
powrót