GUS prosi o przychylność wobec ankieterów

Zgodnie z programami badań statystycznych statystyki publicznej, corocznie wprowadzanymi rozporządzeniami Rady Ministrów, przeprowadza na terenie całego kraju, przy pomocy ankieterów i teleankieterów statystycznych, obowiązkowe i dobrowolne badania ankietowe. Za organizację i realizację badań ankietowych na terenie województwa dolnośląskiego odpowiedzialny jest Urząd Statystyczny we Wrocławiu.

Badania%20%20ankietowe_plakat%202014-page-001[1].jpeg

13.06.2014
powrót