Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - zaproszenie dla KGW do prezentacji tradycyjnych stołów wigilijnych

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wraz z organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa organizuje Prezentację tradycyjnych stołów wigilijnych, która odbędzie w dniu 18 grudnia  o godzinie 10:00  w Galerii Piastów w Legnicy, przy ul. Najświętszej Marii Panny 9.

Wydarzenie ma na celu kultywowanie tradycji poprzez podtrzymywanie i doskonalenie sztuki kulinarnej, muzykowanie, promowanie wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego, charakterystycznego dla województwa dolnośląskiego.

W załączeniu - regulamin Prezentacji tradycyjnych stołów wigilijnych oraz konkursu na „Najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową” wraz z kartą zgłoszenia.  (dojazd na Prezentację koła gospodyń wiejskich organizują we własnym zakresie)

Urząd Marszałkowski zapewnia stoły z białymi obrusami oraz po trzy krzesła dla każdego koła. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 listopada, należy je przesyłać na adres .

PDF2.Regulamin Prezentacji_KGW_Stoły Wigilijny 2021.pdf (314,01KB)

PDF3.Regulamin konkursu_KGW_Stoły Wigilijne 2021.pdf (310,89KB)

PDF4. Karta zgłoszenia_stoły wigilijne-2021.pdf (236,09KB)

 

25.11.2021
powrót