PRZYSTĄPIENIE DO PROJEKTU CYKLOSTRADY DOLNOŚLĄSKIEJ

19 listopada 2021 roku Burmistrz Stronia Śląskiego - Dariusz Chromiec podpisał w Bardzie deklarację współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego i samorządów lokalnych przy tworzeniu Cyklostrady Dolnośląskiej.
Program zakłada budowę długodystansowych dróg rowerowych i obejmuje swym zasięgiem cały Dolny Śląsk. Sieć tras rowerowych Cyklostrady powstanie dzięki współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz dolnośląskich samorządów.

Program jest tworzony z myślą o mieszkańcach całego regionu oraz otwartych na współpracę samorządów. Celem Cyklostrady jest utworzenie na ziemiach Dolnego Śląska funkcjonalnej i szerokiej sieci tras rowerowych, służących codziennej komunikacji mieszkańców, przy jednoczesnym rozwoju turystyki w całym regionie. Ma także za zadanie promować ochronę środowiska oraz podnosić aktywność fizyczną. Budowa Cyklostrady wpłynie bardzo pozytywnie na rozwój gospodarczy regionu.
Współpraca samorządów będzie odbywała się na zasadach partnerstwa, wspólnego aplikowania o zewnętrzne źródła finansowania tej inwestycji (w tym o środki europejskie), a także późniejszej realizacji i promocji projektu.

IMG_6841.jpeg

IMG_6840.jpeg

więcej informacji: https://www.irt.wroc.pl/aktualnosc-40-616-dolnoslaska_cyklostrada_siec_drog.html

23.11.2021
powrót