DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO - życzenia

Z okazji DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO chcielibyśmy Państwu przekazać wyrazy szczerego uznania i wdzięczności za zaangażowanie w niesienie pomocy wszystkim potrzebującym, a także sprawne funkcjonowanie systemu integracji i pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Składamy Państwu serdeczne podziękowania za codzienną pracę na rzecz osób, rodzin i grup społecznych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. To właśnie Pracownicy Socjalni przywracają nadzieję na lepsze i godne życie.

Życzymy Wam dużo wytrwałości, ciepła, niekończącej się energii, pozwalającej realizować kolejne projekty, satysfakcji, motywacji oraz wszelkiej pomyślności.

Burmistrz Stronia Śląskiego
Dariusz Chromiec
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Wiktor

IMG_6829.jpeg

22.11.2021
powrót