Promocja programu "Maluch+2021"

znaki_strona_www.png

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM „ MALUCH+ 2021 ”

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

DOFINANSOWANIE MIEJSC OPIEKI W ŻŁOBKU

26 400 PLN

CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI

400 000 PLN

 

Dzięki dofinansowaniu z programu "Maluch+ 2021" utrzymane będzie 30 miejsc opieki w żłobku. na wydatki bieżące. Środki finansowe pochodzące z programu przeznaczone zostaną na na wydatki bieżące: wynagrodzenia osobowe pracowników żłobka oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

JPEGPlakat Maluch+ 2021.jpeg (134,60KB)