Zrealizowane projekty w Kamienicy, Kletnie i Starej Morawie w ramach konkursu: „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”, program „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego w powiecie kłodzkim

W Gminie Stronie Śląskie zakończyły się realizacje projektów  dotyczące  XVII Edycji Powiatowego Konkursu „Najlepsze Inicjatywy społeczności lokalnych” w ramach programu „ Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego w powiecie kłodzkim”

Przypomnijmy, iż we wrześniu br. trzy sołectwa naszej gminy  otrzymały dofinansowanie  na realizację swoich pomysłów. Poniżej prezentujemy zrealizowane zadania:

 • KLETNO: „Ekologiczne oświetlenie placu i wiaty sołeckiej”
 • IMG_20211025_184213.jpeg received_289357863040174.jpeg IMG_20211025_155630.jpeg IMG_20211025_155551.jpeg

Otrzymaną z powiatu kwotę dofinansowania sołectwo przeznaczyło na zakup zestawu fotowoltaicznego wiaty i placu sołeckiego.

  Źródła finansowania :

 • dofinansowanie powiatu – 2500,00 zł
 • środki własne sołectwa, środki od sponsora 3700,00 zł

 

 • KAMIENICA: „Na szlaku zapomnianego zawody snycerza – wykonanie tablic informacyjnych oraz rzeźbionych kapliczek we wsi Kamienica”
 • image1.jpeg image0.jpeg image2.jpeg image3.jpeg image4.jpeg

Otrzymaną z powiatu kwotę dofinansowania sołectwo przeznaczyło na projekt i wykonanie dwóch rzeźbionych tablic ogłoszeniowych.

Źródła finansowania :

 • dofinansowanie powiatu – 2500,00 zł
 • środki własne sołectwa, środki od sponsora 11000,00 zł

 

 • STARA MORAWA: „Relaks na wsi
 • IMG_6148.jpeg IMG_6146.jpeg IMG_6140.jpeg IMG_6142.jpeg

Otrzymaną z powiatu kwotę dofinansowania sołectwo przeznaczyło na wykonanie ławostołu oraz dwóch podwieszanych, bujanych ław w nowopowstałej wiacie sołeckiej .

Źródła finansowania :

 • dofinansowanie powiatu – 2500,00 zł
 • dofinansowanie gminy - 10500,00 zł
 • środki własne sołectwa - 250,00 zł

Realizacje projektów przyczyniły się także do zaktywizowania społeczności lokalnej, która czynnie i z dużym zaangażowaniem brała udział we wszystkich pracach począwszy od planowania po wykonanie wszystkich prac.

 

29.10.2021
powrót