Wyniki pierwszego naboru w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”

Dziś, 25.10.2021 r. Premier M. Morawiecki ogłosił wyniki pierwszego naboru w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”

Gmina Stronie Śląskie otrzymała promesę w wysokości 6 270 000 PLN z przeznaczeniem na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej na terenie Gminy.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 r

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyczynia się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, poprawy warunków życia obywateli, a także powstawania nowych miejsc pracy.

e3306bdc-dc73-40b2-92e7-6254546a8fb6.jpeg

 

25.10.2021
powrót