Uhonorowani za szczególne zasługi dla powiatu

Od sześciu lat samorząd powiatu kłodzkiego przyznaje odznakę honorową najbardziej zasłużonym osobom -  za jego promowanie i przyczynianie się do rozwoju społecznego oraz gospodarczego. Kandydatury zgłaszane przez grupy mieszkańców, stowarzyszenia i instytucje są oceniane przez kapitułę,  ich zatwierdzaniem zajmuje się Rada Powiatu Kłodzkiego w drodze podejmowanej uchwały.

W tym roku Odznak Honorowych Powiatu Kłodzkiego przyznano 14, zaś ich wręczenie miało miejsce 19 października br. w Sali Arnoszta z Pardubic w kłodzkim Liceum Ogólnokształcącym imienia B. Chrobrego.

Z naszej gminy odznaczenia otrzymali:

STANISŁAW ANIOŁ - silnie związany z Ziemią Kłodzką, w szczególny sposób przyczynił się do rozwoju gospodarczego gminy Stronie Śląskie i powiatu kłodzkiego. Był inicjatorem powstania centrum sportów zimowych - założycielem S.A. Czarna Góra w Siennej oraz budowniczym wyciągów i kolei linowych. Dzięki jego inicjatywie wybudowano na zboczach góry Zawada Stację Narciarską Kamienica.

PIOTR PUSTELNIK - alpinista i himalaista, zdobywca wszystkich 14 ośmiotysięczników. Za swoje osiągnięcia w dziedzinie wspinaczki wysokogórskiej został nagrodzony wieloma nagrodami, w tym "Super Kolos". Prezes Polskiego Związku Alpinizmu. Od kilku lat mieszka w Stroniu Śląskim i działa na rzecz rozwoju turystyki w powiecie kłodzkim poprzez promocję tras pieszych, rowerowych i narciarskich oraz ochronę sudeckiej przyrody.

Wszystkim Odznaczonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

image1.jpegimage5.jpegimage2.jpegimage6.jpeg

21.10.2021
powrót