ZAPROSZENIE na spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora - 21.10.2021 r. -

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów

zaprasza na spotkanie z okazji

„Międzynarodowego Dnia Seniora”

w dniu 21.10.2021 r. – o godz. 1600
w „Dworku Galosa”

Wpisowe – 40,00 zł.

Członkowie PZERI – 20,00 zł.

 

Zapisy przyjmowane będą
we wtorki w godz. 1500 - 1700

i w czwartki w godz. 1000 – 1200

w Biurze Związku mieszczącego
się przy ul. Mickiewicza 2
w Stroniu Śląskim (Straż Miejska)
do dnia 19.10.2021 r.

07.10.2021
powrót