Zaproszenie do badania ankietowego nt. współczesnych zagrożeń w środowisku lokalnym.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 24 września do 20 października 2021 roku, na terenie Gminy Stronie Śląskie realizowane są badania ankietowe związane z opracowywaniem  Diagnozy społecznej -współczesne zagrożenia w środowisku lokalnym.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w Naszej Gminie.

Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku
http://stroniem.webankieta.pl

24.09.2021
powrót