Zmiana dyżurów aptek 2021

Uchwała nr VIII/55/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/76/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2021

https://edzienniki.duw.pl/legalact/2021/4188/

 

20.09.2021
powrót