Modernizacja osiedla Morawka - postęp prac

Dobiega końca modernizacja osiedla Morawka.

W ramach zadania "Modernizacja infrastruktury osiedla Morawka - etap IV" została położona sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa. Ttrwają prace budowlane mające na celu ukończenie miejsc  parkingowych przy nieruchomościach:  Morawka 37, 38, 39, 31 oraz  przy nieruchomościach: Klonowa 5 i 6.
Zakres prac , które pozostały do wykonania  to zamontowanie oświetlenia oraz położenie nawierzchni bitumicznej na drogach dojazdowych.

  • Planowane zakończenie robót: 30.09.2021 r.
  • Całkowita wartość inwestycji: 3 256 190,36 zł, w tym dofinansowano 693 704,00 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
  • IMG-20210823-WA0001.jpeg
  • IMG-20210823-WA0004.jpeg

 

07.09.2021
powrót