Informacja dla przedsiębiorców - termin opłaty III raty za posiadane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku opłacenia III raty opłaty za posiadane zezwolenie, którego termin upływa z dniem 30 września 2021 r.

Ww. opłatę prosimy kierować na konto bankowe Gminy:

Gmina Stronie Śląskie ul. Kościuszki 55,

57-550 Stronie Śląskie

Nr konta: 86 9588 0004 0000 1850 2000 0010

Tytułem: opłata za zezwolenie nr……............................

Za zapłatę w terminie uznaje się wpływ opłaty na konto Gminy Stronie Śląskie przypadające na dzień 30.09.2021 r.

W przypadku nie dokonania wpłaty w wymaganym terminie zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa.

07.09.2021
powrót