Roboty uzupełniajace przy remizie OSP w Stroniu Śląskim.

Dnia 30.12.2020 r. zostały ukończone roboty uzupełniające przy remizie OSP w Stroniu Śląskim. Zakres prac obejmował montaż rozbijaczy śniegu, zmian łuku drogi , drenaż, chodnik, dostawa dwóch kompletów lamp.

Wykonawcą prac była firma WASAMA Roboty Ogólnobudowlane, Instalacje Sanitarne, Instalacje i pomiary Elektryczne D.K.Z. Sadlińscy Spółka Jawna ul. Nadbrzeżna 10, 57-540 Lądek-Zdrój.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 59 272,61 zł brutto. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania pochodziły z budżetu gminy.