Montaż systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Dnia 08.01.2021 r. na terenie Gminy Stronie Śląskie został zamontowany monitoring wizyjny dokumentujący zagrożenie osób i mienia. Na terenie gminy zamontowano łącznie 27 kamer.

Wykonawcą prac była firma NEO TECHNIK sp z o.o. ul. Stanisława Baka 16, 54-701 Wrocław.

Całkowita wartość inwestycji to 110 000,00 zł brutto. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania pochodzą z budżetu gminy.