Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie.

Dnia 20.08.2020 r. miało miejsce podpisanie umowy na odbudowę wieży na Śnieżniku. Zaplanowany zakres prac obejmuje wykonanie powierzchni zabudowy 153,86 m2, wieży owysokości 34,16 m., tarasu widokowego o wysokości 29,96 m.,  pomieszczeń przyziemnych wieży – hall wejściowy o wielkości 116,33 m2, oraz klatki schodowej 9,14 m2. Ukończenie budowy zaplanowane jest na rok 2022.

Wykonawcą prac jest firma ogólnobudowlana Marcin Skoczeń ul. Kamienna 29/31 53-307 Wrocław.

Całkowita wartość inwestycji to 13 004201,57 zł brutto, z czego 11 053 571,33 zł dofinansowane zostało z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, zaś 1 950 630,24 zł zostało pokryte ze środków gminnych.

JPEG1626933238015.jpeg (57,72KB)
JPEG191020_WiezaNaSniezniku.jpeg (306,81KB)