Utylizacja azbestu


Dnia 15.09.2020 r. w Gminie Stronie Śląskie został zakończony program utylizacji azbestu. Zakres prac wykonywanych w ramach dofinansowania obejmował rozbiórkę ,transport i wywóz 33,881 ton  azbestu.

Wykonawcą prac była firma REVOL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Senatorska 21/30, 93-192 Łódź.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 30 339,56 zł brutto, z czego 11 326,00 zł zostało sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 19,013,56 zł zostało pokryte ze środków budżetu gminnego.

JPEGazbest.jpeg (743,26KB)