Remont budynku z przeznaczeniem na utworzenie Klubu Senior Plus.

Dnia 30.10.2020 r. został ukończony remont budynku z przeznaczeniem na utworzenie Klubu Senior Plus. Zakres prac obejmował Remont budynku przy ul. Strachocin 4A.

Wykonawcą prac była firma HOUSE CONCEPT Krzysztof Machulak ul. Krzywa 1, 28-200 Krasnik.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 318000,00 zł brutto, z czego 168 029,55 zł brutto pokryte zostało ze środków gminnych, zaś 149970,45 zł zostało sfinansowane z budżetu państwa w ramach wieloletniego programu Senior +,  na lata 2015-2020.