Remont rowu w ciagu drogi gminnej nr ew. 72 w Starej Morawie.

Dnia 29.07.2020 r. został ukończony remont  rowu w ciągu drogi gminnej nr ew. 72 w Starej Morawie. Zakres prac obejmował wykonanie rowu o długości ok. 70 m oraz przepustów o dł. ok. 12 m.

Wykonawcą prac był Zakład Usługowo-Produkcyjny DROG-INST Łukasz i Ryszard Dobosz ul. Powstańców Wlkp 20/9, 57-540 Lądek-Zdrój.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 8 600,00 zł brutto. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania pochodzą z budżetu gminy.