Budowa zatoki parkingowej przy ul. Polnej na działce nr 28 w Stroniu Śl.

Dnia 06.07.2020 r. została ukończona budowa zatoki parkingowej przy ul. Polnej na działce nr 28 w Stroniu Śl. Zakres prac obejmował wykonanie zatoki parkingowej o nawierzchni szutrowej o pow. 120 m2.

Wykonawcą prac był Zakład Usługowo-Produkcyjny DROG-INST Łukasz i Ryszard Dobosz ul. Powstańców Wlkp 20/9, 57-540 Lądek-Zdrój.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 5500,00 zł brutto. Środki finansowe na realizację zadania pochodziły z budżetu gminy.