Budowa napowietrznej linii oświetlenia ul. Polna

Dnia 16.07.2020 r. zakończyła się budowa napowietrznej linii oświetlenia przy ul. Polnej. Zakres prac obejmował montaż napowietrznej linii kablowej o dł. 130 m.

Wykonawcą prac była firma Felektrim Sławomir Felusiak ul. Nadbrzeżna 14, 57-550 Stronie Śl.

Całkowita wartość inwestycji to 9 000,00 zł brutto. Środki na realizację zadania pochodzą z budżetu gminy.