Budowa oświetlenia w Strachocinie

Dnia 20.07.2020 r. została ukończona budowa oświetlenia  w Strachocinie. Zakres prac obejmował montaż trzech punktów oświetleniowych wzdłuż drogi nr 392.

Wykonawcą prac była firma Felektrim Sławomir Felusiak ul. Nadbrzeżna 14, 57-550 Stronie Śl.

Całkowita wartość inwestycji to  26 500,00 zł brutto. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania pochodziły w całości z budżetu gminy.