Remont ul. Świerkowej na działce nr 654/1 w Stroniu Śląskim.

Dnia 21.07.2020 r. został ukończony remont ul. Świerkowej na działce nr 654/1 miasto. Zakres prac obejmował wykonanie droga o nawierzchni asfaltowej o dł ok 280 m.

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych DROGMOST Sp z o.o. w Kłodzku, ul. Objazdowa 24, 57-300 Kłodzko.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 122 227,56 zł brutto. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania pochodziły z budżetu gminy.