Remont drogi na części działki nr 420/3 w Stroniu Śl.

Dnia 21.07.2020 r. został ukończony remont drogi na części działki nr 420/3 w Stroniu Śląskim. Zakres prac obejmował wykonanie drogi do stawów PZW o nawierzchni asfaltowej o dł. ok 95 m. 

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych DROGMOST Sp z o.o. w Kłodzku, ul. Objazdowa 24, 57-300 Kłodzko.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 24 267,36 zł brutto. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania pochodziły w całości z budżetu gminy.