Remont drogi na części działki nr 33 w Strachocinie.

Dnia 21.07.2020 r. został ukończony remont drogi na części działki nr 33 w Strachocinie. Zakres prac obejmował wykonanie drogi do posesji nr 23 o nawierzchni asfaltowej o dł. ok 100 m.

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych DROGMOST Sp z o.o. w Kłodzku, ul. Objazdowa 24, 57-300 Kłodzko.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 87 493,16 zł brutto. Środki finansowe na realizację zadania pochodziły z budżetu gminy.