Wykonanie dwóch przejść dla pieszych na ul. Nadbrzeżnej

Dnia 27.04.2020 r. zostały wykonane dwa przejścia dla pieszych na ul. Nadbrzeżnej. Wykonawcą prac była firma  DROG-INST Łukasz i Ryszard Dobosz ul. Powstańców Wlkp 20/9, 57-540 Lądek-Zdrój. 

Całkowita wartość inwestycji to 8585,00 zł brutto. Środki finansowe na realizację zadania pochodziły z budżetu gminy.