Remont wiaty i ogrodzenia przy domku turystycznym w Kamienicy.

Dnia 25.05.2020 r. został ukończony remont wiaty i ogrodzenia przy domku turystycznym w Kamienicy. Zakres prac obejmował rozbiórkę zniszczonych elementów, wymiana opierzenia, wymiana konstrukcji dachowej, naprawa pokrycia, ogrodzenia z bali 22 mb. 

Wykonawcą prac było budownictwo Wodne i Ziemne Adam Hućko ul. M. Kopernika 6, 57-540 Lądek-Zdrój.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 7200,00 zł brutto. Środki na realizację zadania pochodziły z budżetu gminy.