Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Kościuszki.

Dnia 05.10.2020 r. została ukończona modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Kościuszki. Zakres prac obejmował montaż 24 szt słupów oświetleniowych i 29 oprawa LED 72 W.

Wykonawcą prac była firma EL-SPORT ul. Racławicka 18  Poznań.

Całkowita wartość inwestycji to 138 990,00 zł brutto. Środki a realizację zadania pochodziły w całości z budżetu gminy.