Przebudowa drogi Sienna-Kletno

Dnia 11.07.2019 r. została ukończona przebudowa drogi Sienna-Kletno. Zakres prac obejmował przebudowę drogi na odcinku Sienna-Kletno o dł. ok. 3km, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, remont przepustów i rowów.

Wykonawcą prac była firma EUROVIA Polska S.A. ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 914 332,04 zł brutto, z czego 731 465,00 zł zostało dofinansowane z Krajowego Programu "Odbudowa", z 186 714,00 zł zostało pokryte ze środków gminnych.