Budowa czterech punktów oświetlenia fotowoltaicznego na terenie gminy Stronie Śl.

Dnia 18.07.2019 r. została ukończona budowa czterech punktów oświetlenia fotowoltaicznego na terenie gminy Stronie Śl. Zakres prac obejmował instalację lamp na terenie wsi Stary Gierałtów.

Wykonawcą prac była firma EKOSOLARY Ireneusz Jóźwik al. Wojska Polskiego 46/5, 62-800 Kalisz.

Całkowita wartość inwestycji to 20 000,00 zł brutto. Całość środków przeznaczonych na realizację inwestycji pochodzi z budżetu gminy.