Modernizacja budynku zaplecza sportowego przy stadionie w Stroniu Śląskim

Dnia 23.12.2019 r. została ukończona modernizacja budynku zaplecza sportowego przy stadionie w Stroniu Śląskim. Zakres prac obejmował remont zaplecza szatniowego.

Wykonawcą prac był Zakład Budowlany AWO ul. H.Sienkiewicza 10c, Bystrzyca Kłodzka.

Całkowita wartość inwestycji to 184 137,00 zł brutto. Środki finansowe na realizację tego zadania pochodziły w całości z budżetu gminy.