Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Dnia 31.01.2020 r. została ukończona modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stronie Śląskie. Zakres prac obejmował wymiana słupów i opraw na ul. Kościuszki (28 szt) i na Bolesławowie  (21) szt.

Wykonawcą prac była firma PHU Elektro-Max Borowy i Zub sp.j. ul. 1 maja Ząbkowice.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 326 638,00 zł brutto. Środki finansowe przeznaczone na realizację inwestycji pochodziły w całości z budżetu gminy.